Alfabeta Signage – Slutkläm på ett års projekt.

Nya skyltbranschen är här Vi ser en bransch som befinner sig på en mogen marknad där vi ser affärsmöjligheter att förändra dagens sätt att arbeta på. Zigndesign är en pusselbit av ett större sammanhang som vi är i process i att utveckla. Att kunna designa och skapa sina egna skyltar på nätet ser vi som en självklarhet i det koncept vi mejslar fram. Vår målgrupp är bygg, fastighet och statlig och privat förvaltning. Sajten är i uppbyggnadsfas och kommer innehålla ett större antal skalmodeller att välja på. Vi är nu i slutklämmen på projektet och snart sätt varumärket som skall bära projektet vidare in i framtiden.

2021-06-30
hello@bizstudio.se
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram