SignMakerr blir resultat av ett års projektarbete.

Nu går projektet AlfaBeta signage in i slutfas och varumärket SignMakerr börjar se dagen ljus. Projektet har gått ut på att titta på hur vi kan påverka branschen till att bli mer hållbar miljöekonomiskt. Vi vill skapa medvetenheten hos beställaren om sortiment och utöka tjänster som kunden idag inte ges möjlighet till. En viktig del i hållbarhetsarbetet är att ändra på distributionssätten som sker idag. Genom att ställa om hur de fysiska lokala enheterna är utformade når vi ett effektivare och hållbarare arbetssätt. Målet är att etablera på ett flertal orter under de kommande åren och start sker i januari 2022 med första etableringen.

2021-11-16
hello@bizstudio.se
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram