Square Peg Hub

Biz Studio initierar projektet Square Peg Hub med syfte att skapa knutpunkt för både startups som söker talanger samt talanger som söker startups. Vi saknar själva den naturliga samlingspunkten som bistår med värde till våra startups. Vi vill skapa en plattform som gör det lätt för startups och talanger att hitta varandra. Arbetet är påbörjat och har som avsikt att lansera plattformen under månadsskiftet oktober / november.  

Vi tar tacksamt emot feedback och idéer från både entreprenörer och startups för att skapa en behovsanpassad lösning. 

//Bizstudio Team

2022-09-23
hello@bizstudio.se
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram